Khamis, 10 November 2011

Iman Yang Sejati


Orang mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah swt dengan semua anggota tubuhnya. Seperti apa yang telah dikatakan Abu Laits:"Takut kepada Allah swt akan terlihat tanda-tandanya dalam tujuh macam hal :

  1.  Lidahnya dia tentu akan mencegahnya dari bohong, menganjing,mengadu domba, berbual dan perkataan tidak berguna. lagi pula dia akanmenjadikannya sibuk dengan dzikir kepada Allah swt., membaca Al-Quran dan memperbincangkan ilmu. 
  2. Hatinya dia tentu akan mengeluarkan dari dalamnya perasaan bermusuhan, kebohongan dan dengki terhadap kawan kerana kedengkian akan menghapus segala kebaikan. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah saw : "Hasad (dengki) menghancurkan kebaikan sebagaimanaapi menghancurkan kayu bakar". Dan ketahuilah, bahawa sesungguhnya hasad itu adalah termasuk penyakit-penyakit hati yang berat dan semua penyakit hati tidak dapat disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal.
  3. Penglihatannya , dia tidak akan memandang yang haram, baikmakanan, minuman, pakaian atau yang lain, tidak memandang kepada dunia dengan keinginan akan tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar dan dia tidak akan memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Rasulullah saw telah bersabda : "Barang siapa memenuhi matanya dengan haram, Allah swt akan memenuhi matanya besok hari kiamat dengan api neraka".
  4. Perutnya , dia tidak akan memasukkan haram ke dalamnya, kerana hal itu adalah dosa besar. Rasulullah saw bersabda : "Ketika sesuap haram jatuh pada perut anak cucu Adam, semua malaikat di bumi dan langit memberi laknat padanya selama suapan itu berada dalam perutnya, dan kalau ia mati dalam keadaan begitu maka tempatnya adalah Jahannam". 
  5. Tangannya dia tidak akan memanjangkan tangannya itu ke arah haram tetapi memanjangkannya kepada sesuatu yang terdapat taat Allah didalamnya. Diriwayatkan dari Ka’bil Ahbar, sesungguhnya dia berkata :"Sesungguhnya Allah swt menciptakan perkampungan dari zabarjad hijau,di dalamnya terdapat seribu rumah dan di dalam setiap rumah terdapatseribu buah kamar, tidak akan menempatinya kecuali seorang laki-laki yang disodorkan haram padanya, lalu dia meninggalkannya karana takutkepada Allah swt".
  6. Telapak kakinya dia tidak akan berjalan di dalam kemaksiatan kepada Allah tetapi berjalan di dalam ketaatan padaNya dan ridhaNya, serta kearah berkawan dengan ulama dan orang-orang shalih. 
  7. Ketaatannya dia tentu akan menjadikan ketaatannya itu murni kerana ridha Allah swt dan dia khawatir dari riya dan kemunafikan"Kalau dia telah melakukan Semuanya itu, maka dia termasuk orang-orangyang difirmankan Allah swt. :  • Kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yangbertakwa" (Az-Zukhruf 35)
  • "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air-mata air yang mengalir". (AI-Hijr 45 /Adz-Dzariyaat 15)
  •  "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dankenikmatan". (Ath-Thur 17)4) “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yangaman”. (Ad-Dukhan 51)[ petikan kitab Mukasyafatul Qulub(di balik ketajaman mata hati) karya Imam Al-Ghazali]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan